Youn Diktati Lokal ak Ansasen Etranje

Kreyòl GRENN PWONMENNEN Youn diktati lokal ak ansasen etranje pa Gren Pwonmennen N ap kontinye ak youn sijè nou te kòmanse semèn pase a e ki kontinye domine konvèsasyon deyò a. Se kesyon mesye yo ke Lapolis te arete nan Pòtoprens ak youn bann zam fann fwa nan dat 17 fevriye. Nan laprèmidi byen ta, jou dimanch la, lè prèske tout bizinis te fèmen, sitou bank santral la, Banque de la République d’Haïti (BRH), sa mesye yo t ap…

Read More